ŠKOLNÍ JÍDELNA – VÝDEJNA

Ceny stravného

Žáci 7 – 10 let 32,-
Žáci 11 – 14 let 36,-
Žáci 15 let 41,-

Vydávání obědů

DEN 1. STUPEŇ 2. STUPEŇ
Pondělí 12:35 13:30
Úterý 12:35 13:30
Středa 12:35 13:30
Čtvrtek 12:35 13:30
Pátek 12:35 13:30
Výdej obědů pro nemocné žáky pouze 1. den nemoci v čase 11:00 – 11:30.

Informace - objednávání a odhlašování stravy

  • Přihlášení ke stravování ve Školní jídelně – nutno navštívit kancelář Školní jídelny s vyplněnou přihláškou ke stravování.
  • Strávník, který platí obědy inkasem, má jednotlivé obědy přihlášeny automaticky.
  • Odhlášení obědů je možné přes internet do 11.00 hodin předcházejícího pracovního školního dne.
    www.strava.cz

Kontakt na Školní jídelnu

Školní jídelna Střední odborné školy lesnické
a strojírenské Šternberk
Opavská 8
785 01 Šternberk
Telefon: 585 011 363
E-mail: sjopavska@stbk.cz