CENTRUM PODPORY

Výchovná poradkyně

e-mail: zlamalova@zs-sternberk.cz, tel.: 778 461 336

◦ Poradí Vám s výchovnými i vzdělávacími problémy Vašeho dítěte.

◦ Pomůže Vám vybrat vhodný učební obor i střední školu pro Vaše dítě.

◦ Bude Vás informovat o termínech dnů otevřených dveří vybrané školy.

◦ Předá Vám aktuální katalog studijních oborů SŠ.

◦ Pomůže Vám s vyplněním přihlášky na střední školu.

◦ Pomůže se splněním podmínek a dodržením termínů přijímacího řízení na SŠ.

◦ Předá Vám kontakty a pomůže Vám komunikovat s poradenskými zařízeními při zajištění termínů konzultací a odborných vyšetřeních (v SPC, psychologické psychiatrické vyšetření, logopedické a další).

Školní psycholog

e-mail: omachelova@zs-sternberk.cz

◦ Je vázán mlčenlivostí o všech sděleních klienta (žáka i rodiče).

◦ Pomůže Vám odhalit příčiny výchovných i vzdělávacích problémů Vašeho dítěte.

◦ Pomůže žákovi se zvládáním problematických vztahů mezi sourozenci či se spolužáky.

◦ Trpělivě bude naslouchat Vašemu dítěti, pokud se mu bude chtít svěřit.

◦ Pomůže Vám působit na dítě, které ztrácí respekt k autoritám a dostává se tak do potíží.

◦ Pomůže Vám s vhodným nastavením domácího režimu, aby se dospívající dítě naučilo převzít odpovědnost za dohodnuté úkoly.

◦ Poradí Vám, jak si dohodnou s dospívajícím dítětem pravidla komunikace a předejít tak zkratovitému jednání (útěk z domova, sebepoškozování, alkohol apod.).

◦ Předá Vám kontakty a pomůže Vám komunikovat s centry krizové intervence, pokud se Vy či Vaše dítě ocitnete v krizové situaci.

Pedagog koordinující doučování

e-mail: hladisova@zs-sternberk.cz

◦ Pomůže Vašemu dítěti s doplněním učiva po nemoci či karanténě.

◦ Pomůže Vašemu dítěti při obtížích se zvládáním nácviku čtení, psaní, počtů.

◦ Poradí Vám, jak správně rozložit čas na domácí přípravu.

◦ Poradí Vám, jak s dítětem doma pracovat, aby získalo jistotu a dosáhlo lepších výsledků.

◦ Poradí Vám, jak zlepšit soustředění dítěte na práci.

Pedagog zajišťující speciálně pedagogickou podporu

e-mail: frybova@zs-sternberk.cz, tel.: 585012851, 605489539

◦ Pomůže Vašemu dítěti s rozvojem sebeobsluhy a pohybové obratnosti.

◦ Pomůže Vašemu dítěti s nácvikem sociální komunikace.

◦ Pomůže Vašemu dítěti při rozvoji grafomotoriky, zvládání obrázkového čtení, základů psaní, základů počtů a to i speciálními postupy pro konkrétní typ postižení.

◦ Poradí Vám, jak správně rozložit čas na domácí přípravu.

◦ Poradí Vám, jak dítětem doma pracovat, aby získalo jistotu a dosáhlo lepších výsledků.

◦ Poradí Vám, jak rozvíjet soustředění dítěte na práci.

Pedagog zajišťující IT podporu

e-mail: snoblova@zs-sternberk.cz

◦ Poradí Vašemu dítěti s využitím počítače, tabletu, notebooku či chytrého telefonu. K doplnění učiva po nemoci či v karanténě.

◦ Pomůže Vašemu dítěti při obtížích se zvládáním připojení prostřednictvím sytému Teams.

◦ Poradí Vám, jak nastavit pracovní prostředí pro domácí přípravu dítěte s IT technikou.

◦ Poradí Vám, jak dohlížet na domácí přípravu s využitím IT techniky.

◦ Poradí Vám, jak dítě při domácí práci podpořit, aby získalo jistotu a dosáhlo lepších výsledků.