Žáci V. třídy při práci na drobném projektu propojili znalosti z více oborů, a to především z matematiky, fyziky, výchovy ke zdraví či pracovních činností. Výsledkem je „poučná“ tabule poukazující na významné zastoupení cukru v běžně dostupných a žáky často konzumovaných nápojích.

Víte, co pijete?