Opakování učiva za uplynulé pololetí formou práce na stanovištích žáky velmi bavila. Žáci procvičovali rozvoj samostatnosti, flexibilitu, plánování řešení úkolů a řadu dalších kompetencí.

Učení žáků ve IV. třídě