V úterý 27. února proběhl na naší škole projektový den zaměřený na třídění odpadu. Během výukového programu „Tonda obal na cestách“ od společnosti EKO-KOM se žáci dozvěděli, proč je důležité odpad třídit a jak na to. Při poutavém programu vedeném lektorem si žáci prakticky vyzkoušeli správně roztřídit do barevných popelnic různé druhy odpadků a zjistili, co naopak do těchto kontejnerů nepatří. Ve videoukázkách se podívali na třídící linku a na skládku nevytříděného komunálního odpadu. Závěrem výukového programu žáci za svou aktivitu dostali drobné výukové pomůcky od společnosti EKO-KOM.
V další části projektového dne proběhl pohřeb odpadků. V areálu školy jsme vytvořili hřbitov odpadků a společně s žáky pohřbili různé druhy odpadků, jako je ohryzek, slupka od banánů, papírový kapesník, plechovka aj. Za půl roku se na pohřbené odpadky znovu podíváme, abychom zjistili, co se s nimi v přírodě stalo, zda se rozložily či zůstaly neporušené.
Poslední aktivitou byla odpadová stezka, při které si žáci prověřili své znalosti o třídění odpadu a recyklaci. Řešili různé křížovky, rébusy či praktické úkoly. Ověřili si tak vědomosti, které během dnešního dne načerpali.

Projektový den Třídíme odpad