Poslední květnový týden byl realizován zábavně informační program pro děti a rodiče , a to v rámci školní družiny ve spolupráci s partnerskou organizací školy Radost pomáhat z.s. Tato organizace, působící ve Šternberku a blízkém okolí, zaměřuje svou činnost na pomoc rodičům a dětem v méně či více složitých životních situacích. V družině probíhala odpoledne s animátory, kteří si pro ně připravili herní a soutěžní aktivity. Všichni žáci si odnesli dárečky a rodiče informace o možnostech podpory ze strany organizace.

Radost pomáhat z.s.