Žáci V. třídy propojili své znalosti a dovednosti z více oborů a společně vyrobili maketu Sluneční soustavy, ve které se zaměřili především na správný poměr velikostí planet. Při práci využili své matematické, fyzikální a přírodovědné znalosti, ověřili si své schopnosti vyhledávání informací na internetu a při samotné výrobě uplatnili svou zručnost.

Sluneční soustava - výtvor.