Dne 21. listopadu proběhlo v naší škole Slavnostní dokončení významné investiční akce „Základní škola Šternberk, Olomoucká 76 – Zateplení budovy a instalace řízeného větrání“ za přítomnosti zástupců zřizovatele, stavby a dalších vážených hostů.
Rekonstrukce probíhající od května do října 2023 přinese do budoucna podstatnou úsporu energie objektů základní školy na Olomoucké 76. Nedílnou součástí školy se díky projektu staly také úkryty pro chráněné netopýry.

Články v novinách:

Zdroj fotografií: Krajský úřad Olomouckého kraje

Slavnostní dokončení významné investiční akce