Naše škola byla vybrána a podpořena částkou 100 000,- Kč v grantovém programu Nadace O2 „Sázej stromy“. Získaná podpora bude využita na výsadbu nových stromů a keřů s cílem vytvořit v areálu školy přírodní klimatickou zahradu. A právě na jaře nastal čas začít s realizací projektu. Žáci V. třídy s paní učitelkou vytipovali stromy, které byly staré a napadené škůdci. Změřili obvod kmene a určili, u kterých stromů bude nutné žádat Odbor životního prostředí města Šternberk o povolení ke kácení. S tímto nám velmi pomohla spolupráce se Střední odbornou školou lesnickou a strojírenskou Šternberk. Učni této školy v rámci své praxe stromy pod odborným dohledem pokáceli. Všichni žáci celou akci bedlivě sledovali, IV. třída následně na pařezech počítala letokruhy, aby určila stáří stromů.
V měsíci dubnu bude následovat výsadba nových stromů a keřů.

Kácení stromů.