Druhý krok (v originálu Second step) je ucelený preventivní program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, který vychází z tzv. sociálně-emocionálního učení. V rámci tohoto programu se děti za podpory naší školní psycholožky učí být empatickými, vcítit se do situace druhého, dobře komunikovat s ostatními, řešit konflikty, neubližovat druhým a zvládat agresi a hněv. V rámci programu Druhý krok se během celého školního roku děti postupně seznámí se všemi základními emocemi, budou se učit je rozpoznávat u sebe i druhých a také jak s nimi následně pracovat. Další informace je možné najít na stránkách www.spolekspas.cz

Projekt Druhý krok