Ve středu 14.5. proběhlo v naší škole poslední projektové vyučování tohoto školního roku s titulem „Novinový stánek“. Třídní učitelky pojaly program zábavnou a odpočinkovou formou. Krátká úvodní část byla výletem do historie novin a tisku, v níž si žáci také prohlédli fotografie prvních tiskařských strojů. Poté si vyzkoušeli novinářskou práci v roli reportérů, kameramanů a jejich respondentů. Vyučování bylo ukončeno vycházkou do města, kde jsme navštívili novinový stánek. 🙂