Žáci IV. třídy pracují pomocí myšlenkové mapy na tématu Podzim. Podstatou myšlenkové mapy je grafické uspořádání klíčových slov, které vyznačují vzájemné vztahy a souvislosti.

Žáci u myšlenkové mapy.