Žilo, bylo v lese sedm lesních skřítků. Jsou to správní akční lumpíci, kteří nezkazí žádnou naplánovanou zábavu. 🙂 A tak byli jedno krásné pondělí pro, si v kroužku Tvořivá dílna, vyrobit lesní čelenky.

Lesní skřítci.