Měsíc květen ve školní družině byl pestrý. Z odpočinkových činností jsme se tentokrát zaměřili na tvoření z plastelíny, využívali stolní a deskové hry, časopisy, sledovali pohádky a filmy. A protože nás v tomto měsíci čekala velká událost – Zahradní slavnost, kterou naše škola připravovala, tak jsme pomáhali s přípravami. Vytvářeli jsme pro tuto příležitost plakát, malovali květiny, stříhali krepový papír a uklízeli na školní zahradě. Taky jsme nacvičovali dětské tance. Hodně času jsme pobývali na naší zahradě, kde hrajeme kopanou, lehký tenis, skáčeme přes švihadlo nebo si kreslíme křídami na chodník. A protože sluníčko začalo pořádně svítit, tak využíváme i odpočinku v altánu nebo jen tak se sluníme na dekách. A kdo zná hru Slepá bába? Tak ví, že je to prima zábava třeba na měsíc květen. 🙂

Květen ve školní družině