Hodina výchovy ke zdraví. Žáci V. třídy se učili, jak zvládat zlost, vztek, naštvanost, tedy jaké jsou možnosti seberegulace a uvolnění napětí. Vyrobili si vlastní relaxační balónky, které jsou naplněné moukou a jejich mačkání uvolňuje stres a napětí.

Výroba relaxačních balónků.