Propojení různých témat výuky napříč předměty je vidět na učivu geometrických těles. Žáci IV. třídy se učili nejen tělesa pojmenovat a popsat, ale také načrtnout, výtvarně zpracovat a v pracovních činnostech i vyrobit z papíru.

Geometrická tělesa