Žáci IV. třídy si vyzkoušeli vytvořit vlastní animovaný film Na farmě. Pochopili princip animace, vyzkoušeli si fotografie zpracovat v počítačovém programu a ozvučit celý projekt.