Vzhledem k tomu, že jsme s dětmi v tomto měsíci plánovali nocování ve školní družině se dá říci, že se spousta činností točila okolo připravované akce. A tak jsme průběžně sepisovali seznamy věcí, které budeme potřebovat, sestavovali jídelníček, vymýšleli aktivity, činnosti, které bychom rádi prožili. Akci jsme nazvali: Poznej sebe, poznej svého kamaráda. Termín padl na 26. 4. – 27. 4. 2024. A jak vše probíhalo? Sraz byl v 17 hodin na školním dvoře, odkud jsme se přesunuli do jednotlivých tříd přichystat si svoje pelíšky na spaní. Potom následovalo soutěžení v jednotlivých disciplínách. Nechybělo ani opékání špekáčků a hadů z kynutého těsta. Čas pro shlédnutí večerního filmu postačil k přichystání stezky odvahy, které se zúčastnily všechny děti. Napečené buchty, zákusky a jiné dobroty od rodičů byly skvělé na průběžné i večerní mlsání. Po půlnoci proběhla povinná hygiena a pozvolné ulehání do spacáků. Věřte nebo nevěřte usnout takhle brzy se nikomu nechtělo. A tak přišel čas na povídání zážitků, příběhů a přemýšlení nad tím, jak tuhle noc zvládají rodičové bez nás. Ráno jsme uklidili naše doupata, proběhli se a rozcvičili svoje těla. Následovala společná snídaně, která všem chutnala. A závěr patřil zhodnocení akce a rozdání pamětních listů. Pro některé děti to bylo úplně poprvé, kdy mohly zažít ve škole při nocování nevšední zážitky.

Duben v ŠD - přespání